MoneyCase

Порядок

повідомлення ТОВ «ФК ПРОФІТ»  (далі -Товариство)

про уповноваженого представника, який буде представляти інтереси споживача при врегулюванні простроченої заборгованості

Якщо споживачем буде прийнято рішення, що його інтереси при врегулюванні простроченої заборгованості буде представляти його представник, таке представництво допускається, якщо будуть виконані всі наступні дії: 

- споживач письмово звернеться до Товариства з листом, в якому визначить, що представництво при врегулюванні його простроченої заборгованості буде здійснювати третя особа (в т.ч. адвокат) та визначить в такому листі наступну інформацію - ПІБ, паспортні дані, РНОКПП представника, місце проживання представника, номер договору про надання споживчого кредиту, укладеного з Товариством,  за яким буде здійснюватися представництво, перелік документів, визначених законодавством, що дають право на здійснення представництва такою особою,  та  надасть копії таких документи разом з листом;

- споживач разом з представником з’являться за адресою місцезнаходження Товариства та за особистої присутності нададуть уповноваженому представнику Товариства інформацію та оригінали офіційних  документів, які необхідні Товариству для проведення їх належної перевірки, а також для виконання Товариством вимог законодавства у сфері запобігання та протидії, та які будуть задовольняти Товариство для завершення процедури належної перевірки (ідентифікації/верифікації) споживача  та його представника;

- з наданих оригіналів документів, що зазначені в попередньому абзаці цього документу, будуть зроблені копії уповноваженим представником Товариства, які будуть засвідчені підписом представника Товариства та відповідно підписом споживача, представника споживача.