MoneyCase

Підтвердження про укладення кредитного договору

 

ТОВ «ФК Профіт» (місцезнаходження: 01042, м. Київ, вул. Іоанна Павла ІІ, буд. 4/6.),(далі-Товариство) повідомляє, що ________ року між Вами- ____ФІО______, (далі- Позичальник)  та Товариством було укладено Кредитний договір №______ на суму ____ грн. (далі- Кредитний договір).

В зв’язку з чим:

1. Товариство зобов'язується (гарантує) надати Вам в кредит грошові кошти в порядку та сумі, визначених Кредитним договором.

2. Ви маєте право відмовитись від укладення Кредитного договору без пояснення причин у випадку та в порядку передбачених пп.4.4.3. п.4.4. Кредитного договору та лише за умови, якщо в повному обсязі повернете Товариству  суму кредиту, що складає ____ грн.  та сплатите проценти за період з дня одержання кредитних коштів до дня їх повернення за ставкою ____ % в  день (___%річних).

3. Ви маєте право ініціювати розірвання Кредитного договору у випадках і в порядку,  передбачених чинним законодавством України.

4. Ви маєте право направляти Товариству претензії щодо укладеного  Кредитного договору  на електронну адресу Товариства admin@moneycase.com.ua,  або шляхом направлення  рекомендованих або цінних листів за адресою місцезнаходження Товариства.